Tony har tatt sin fagprøve i tømrerfaget ved å sette opp reisverk, samt kledd en vegg i carporten som settes opp i tilknytning til huset vårt. En fagprøve skal kun tas over 34 arbeidstimer, så da var det dette som stod på hans agenda i forbindelse med prøven.

Tony bestod prøven med glans, og her ser dere hvordan carporten står pr. i dag. Lasse og Eivind vil kle igjen øvrige vegger, samt få satt på taket etter sommerferien.

Gratulerer som ferdig utdannet tømrer, Tony – og takk for et godt utført stykke arbeid. Vi håper å se deg igjen ved en senere anledning! 🙂