Mesterhus Signatur 307

Dette var jo et valg vi, som alle andre som bestemmer seg for å bygge hus, måtte ta stilling til når vi hadde anskaffet oss tomten vår i Hovlia. La oss ta dere gjennom den, for oss, ett år lange prosessen:

Vi startet med å sondere markedet for aktuelle husleverandører i vårt lokalområde, og bestille huskataloger fra samtlige av disse. Allerede her kan man lære mye om servicenivået til hver enkelt leverandør. Noen tok kontakt med oss kun et par dager etter vi bestilte katalog, veldig bra! En av leverandørene ringte oss for et par uker siden…ett år (!) for sent med andre ord…

Vi hadde jo allerede satt oss en del kriterier for hvilken stilart vi ønsket på huset og hvordan vi ønsket det skulle fremstå uttrykksmessig. Vi hadde også gjort oss mange tanker basert på tidligere erfaringer på hva vi ønsket av plass innvendig, og hvordan vi ønsket at planløsningen skulle være. Vi så på hvordan planløsningen er i huset vi bor i pr. i dag – og satt oss opp kriterier for hvordan, hvor mange og hvor store hvert enkelt rom i vårt nye hjem burde være.

Videre valgte vi oss ut fem husleverandører som vi fikk et godt inntrykk av gjennom hjemmesider, huskataloger og ikke minst servicenivå og imøtekommenhet fra. Vi avtalte møter hos de forskjellige kontorene, og fikk tegnet alt i fra enkle skisser til komplette arkitekttegnede forslag.

Og det var nok akkurat her Fylling & Bjørge Bygg med husselger Ben Giske i spissen trakk det lengste strået, og landet prosjektet. Ben var imøtekommende fra første telefonsamtale og tegnet om hus og planløsninger for oss nærmest på daglig basis i en periode. Ingen andre av deres konkurrenter kunne måle seg på hvor fort de kunne snu seg på kontoret på Ellingsøy. Ben var også den som introduserte oss for Mesterhus sin Signatur-serie, og det var han som la frem forslaget som endte opp i vår omtegnede versjon av Mesterhus Signatur 307 etter at han var på befaring sammen med oss i tomten.

Det at Fylling & Bjørge Bygg er tilknyttet Mesterhus-kjeden var også en medvirkende årsak til at vi kunne føle oss trygge og komfortable på vårt valg av husleverandør.

Les mer om Mesterhus her.