- en blogg om det å realisere husdrømmen

Måned: april 2017

Tilpasning av bolig til tomt

Vi har, som med så mye annet i dette prosjektet, brukt en del tid og tankespinn rundt det å tilpasse huset mest mulig i forhold til terrenget i tomten.

Dette er jo en skrået tomt, som ligger øverst i byggefeltet – slik at det ikke blir noen naboer bak huset mot vest og nord. Det er imidlertid både utsikt og innsyn mot øvrig bebyggelse mot sør og øst, så dette måtte det tas stilling til når plassering av huset skulle fastsettes.

Met tanke på at det er 8 meters høydeforskjell i terrenget, bestemte vi oss raskt for å benytte oss av muligheten som lå i reguleringsplanen om at det var lov å bygge i tre etasjer i denne delen av Hovlia. Vi skal som tidligere nevnt ha en utleieleilighet i huset vårt, og det å få plassert denne i egen sokkel vil nok være hensiktsmessig for alle parter. Det måtte imidlertid søkes om dispensasjon for måten vi bygger på, med tanke på at vi skal ha pulttak i øverste etasje – og ikke klassisk møne.

Et annet aspekt vi tok høyde for var at når vårt hus blir liggende såpass høyt i terrenget og på bakerste rekke i byggefeltet, og i tillegg ha et relativt karakteristisk utseende – så ønsket vi at det skulle gli godt inn i eksisterende terreng og øvrig bebyggelse.

Måten Fylling & Bjørge Bygg/Mesterhus løste dette på, med å legge sokkeletasjen på ca. 70% av arealet til etasjen over, i kombinasjon av at øverste etasje er oppdelt slik at det kun er halve denne som er bebygd og resten takterrasse, er vi særdeles godt fornøyd med. Dette fører til at huset i praksis er på 2 x 2 etasjer istedenfor 3 hele, noe som gir den effekten at det ikke ruver så høyt. Vi føler at boligen nå er bygget som en trapp oppover i eksisterende terreng, istedenfor at det måtte gjøres alt for store inngrep med tanke på sprengning og bortkjøring av masse.

Ved å legge pulttaket på carporten i motsatt retning av pulttaket i øverste etasje på huset skapes det også en mildere og mer harmonisk overgang til det øvrige terrenget både mot vest og mot øst.

Sist, men så absolutt ikke minst, var det utsikt og innsyn vi måtte vurdere. Vi har jo valgt å bygge et hus med store vindusflater, spesielt i stue- og kjøkkenetasjen. Grunnen til dette er at det fra denne vil være så og si fri utsikt mot fjord og fjell helt fra nordøst til sør, i tillegg til at vi ønsket å få mest mulig dagslys inn i oppholdsrommene. Vår nærmeste gode nabo er imidlertid plassert rett sør for huset, så vi har av den grunn valgt å vinkle den store vindusrekka i front litt mer mot sørøst. Dette medfører at deres hus vil komme i «blindsonen» både utsikts- og innsynsmessig – til det beste for begge parter.

Som man kan se av bildet over vil også terrassen i øverste etasje bli plassert såpass høyt i forhold til vei og øvrige bebyggelse, at det ikke vil bli noe problem med innsyn her.

Så kan vi fritt nyte synet av Sunnmørsalpene og Ellingsøyfjorden til ettermiddagskaffen uten til å være til sjenanse for noen, bortsett fra de vi eventuelt har invitert inn da, vel å merke… 🙂

Hvilken husleverandør bør man velge når man skal bygge nytt hus?

Mesterhus Signatur 307

Dette var jo et valg vi, som alle andre som bestemmer seg for å bygge hus, måtte ta stilling til når vi hadde anskaffet oss tomten vår i Hovlia. La oss ta dere gjennom den, for oss, ett år lange prosessen:

Vi startet med å sondere markedet for aktuelle husleverandører i vårt lokalområde, og bestille huskataloger fra samtlige av disse. Allerede her kan man lære mye om servicenivået til hver enkelt leverandør. Noen tok kontakt med oss kun et par dager etter vi bestilte katalog, veldig bra! En av leverandørene ringte oss for et par uker siden…ett år (!) for sent med andre ord…

Vi hadde jo allerede satt oss en del kriterier for hvilken stilart vi ønsket på huset og hvordan vi ønsket det skulle fremstå uttrykksmessig. Vi hadde også gjort oss mange tanker basert på tidligere erfaringer på hva vi ønsket av plass innvendig, og hvordan vi ønsket at planløsningen skulle være. Vi så på hvordan planløsningen er i huset vi bor i pr. i dag – og satt oss opp kriterier for hvordan, hvor mange og hvor store hvert enkelt rom i vårt nye hjem burde være.

Videre valgte vi oss ut fem husleverandører som vi fikk et godt inntrykk av gjennom hjemmesider, huskataloger og ikke minst servicenivå og imøtekommenhet fra. Vi avtalte møter hos de forskjellige kontorene, og fikk tegnet alt i fra enkle skisser til komplette arkitekttegnede forslag.

Og det var nok akkurat her Fylling & Bjørge Bygg med husselger Ben Giske i spissen trakk det lengste strået, og landet prosjektet. Ben var imøtekommende fra første telefonsamtale og tegnet om hus og planløsninger for oss nærmest på daglig basis i en periode. Ingen andre av deres konkurrenter kunne måle seg på hvor fort de kunne snu seg på kontoret på Ellingsøy. Ben var også den som introduserte oss for Mesterhus sin Signatur-serie, og det var han som la frem forslaget som endte opp i vår omtegnede versjon av Mesterhus Signatur 307 etter at han var på befaring sammen med oss i tomten.

Det at Fylling & Bjørge Bygg er tilknyttet Mesterhus-kjeden var også en medvirkende årsak til at vi kunne føle oss trygge og komfortable på vårt valg av husleverandør.

Les mer om Mesterhus her.

 

 

Hovlia – et nytt og moderne boligområde kun 5-10 minutters kjøring fra Ålesund Sentrum

Hovlia Boligområde:

Når vi venter på at murer skal tørke, kan vi like gjerne slå ihjel tiden med en aldri så liten introduksjon av Hovlia – et nytt og moderne boligområde kun 5 til 10 minutters kjøring fra Ålesund Sentrum.

Alle tomtene i feltet er sydvente med gåavstand til barne- og ungdomsskole, barnehage, butikk og småbåthavn. Boligområdet ligger naturskjønt til, rett i et populært turområde. Feltet består av 73 eneboligtomter og ca 100 boenheter fra to- og til flermannsboliger.

Hovlia er opparbeidet i kommunal standard, med romslige tomter, flere lekeplasser og mye grøntareal.

Klikk her for å lese mer om Hovlia.

Hovlia Brygge:

Nytt moderne småtbåtanlegg med kapasitet på ca. 130 båtplasser og 52 naust, flere boder vil komme etterhvert.

Høy kvalitet med nye betongbrygger og  arkitekttegnede naust.

Alle båtplasser og naust er «selveier», og kan  fritt omsettes i markedet.

Klikk her for å lese mer om Hovlia Brygge.

© 2024 Funky Funkis

Tema av Anders NorénOpp ↑